Ten produkt nie jest sprzedawany w wybranym kraju.

Często zadawane pytania

Pytanie

Na wyświetlaczu urządzenia pojawia się kod błędu. Co zrobić?

Odpowiedź

Jeśli kod błędu (E01/E03/E04/E05/E14) jest widoczny na wyświetlaczu, sprawdź poniższe rozwiązania. Jeśli to nie zadziała lub kod błędu nie jest opisany, zapisz kod błędu i skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju Strona z danymi kontaktowymi

E01 (młynek zablokowany): 
Partia zmielonej kawy blokuje lejek kawy wewnątrz urządzenia, ponieważ nie może zostać przesyłana do modułu parzenia. 
W celu odblokowania młynka należy wyjąć moduł parzenia i wyczyścić lejek kawy uchwytem łyżki. Położenie lejka kawy — patrz ilustracja 4.

 1. Wyłącz urządzenie i ustaw wyłącznik zasilania z tyłu w pozycji „O”.
 2. Wyjmij tackę ociekową i opróżnij szufladę na fusy kawowe. Otwórz klapkę serwisową.
 3. Naciśnij przycisk PUSH i wyjmij moduł parzenia.
 4. Dokładnie wyczyść lejek kawy uchwytem łyżki.
 5. Dokładnie wypłucz moduł parzenia w letniej wodzie i ostrożnie wyczyść górny filtr. Pozostaw moduł parzenia do naturalnego, dokładnego wyschnięcia.
 6. Wyczyść wnętrze urządzenie. Umieść moduł parzenia i szufladę na fusy kawowe z powrotem w urządzeniu.
  Ważne! Jeśli moduł parzenia nie znajduje się w pozycji spoczynkowej, nie można go umieścić z powrotem w urządzeniu. Informacje dotyczące ustawiania modułu parzenia w pozycji spoczynkowej znajdują się poniżej, w części E03/E04 (moduł parzenia).
 7. Zamknij klapkę serwisową.

 


E03/E04 (moduł parzenia):

Moduł parzenia jest zablokowany przez zanieczyszczenia lub znajduje się w niewłaściwym położeniu. Wyczyść moduł parzenia i upewnij się, że jest on dobrze nasmarowany.
Ważne! Jeśli moduł parzenia nie znajduje się w pozycji spoczynkowej, nie można go umieścić z powrotem w urządzeniu.

 1. Dźwignia musi dotykać podstawy modułu. Jeśli tak nie jest, należy ją ustawić w prawidłowym położeniu,
 2. aby groty obu strzałek z boku modułu parzenia były wyrównane.
 3. Sprawdź, czy zaczep blokujący z boku modułu parzenia znajduje się w prawidłowym położeniu (do góry). Zaczep znajduje się w niewłaściwym położeniu, jeśli skierowany jest w dół. Ustaw zaczep prawidłowo, przesuwając go w górę, aż usłyszysz „miękki” odgłos kliknięcia.
 4. Włóż z powrotem szufladę na pozostałości kawy i wsuń moduł parzenia do urządzenia.
 5. Włóż szufladę na fusy kawowe z tacką ociekową z powrotem do urządzenia i zamknij klapkę serwisową.

   

Jeśli nadal nie można wyjąć/włożyć modułu parzenia:

   1. Umieść wewnętrzną tackę ociekową i pojemnik na fusy kawowe z powrotem na miejscu, a następnie zamknij klapkę serwisową.
   2. Naciśnij wyłącznik, a następnie włącz urządzenie. Urządzenie automatycznie ustawi przekładnię w położeniu początkowym, jeśli występuje niedopasowanie przekładni.
   3. Naciśnij wyłącznik, a następnie wyłącz urządzenie.
   4. Wyjmij tackę ociekową i szufladę na fusy kawowe oraz otwórz klapkę serwisową.
    1. Jeśli chcesz umieścić moduł parzenia z powrotem na miejscu, upewnij się, że jest on ustawiony w pozycji spoczynkowej (patrz powyższe instrukcje) i wsuń go do urządzenia (po zablokowaniu usłyszysz charakterystyczny odgłos).
    2. Jeśli chcesz wyjąć moduł parzenia, naciśnij przycisk PUSH i wyjmij moduł.
   5. Włóż szufladę na fusy kawowe z tacką ociekową z powrotem do urządzenia i zamknij klapkę serwisową. 
     

 

 
E05 (miernik przepływu/bojler/pompka):
Kiedy do systemu dostanie się powietrze, należy wykonać procedurę zalewania urządzenia. W przypadku niepowodzenia na wyświetlaczu pojawi się kod błędu 05. Poniższe rozwiązania mogą pomóc w ręcznym usunięciu powietrza z systemu.

 1. Kilkakrotnie wyjmij i włóż ponownie zbiornik wody przy włączonym urządzeniu. Upewnij się, że zbiornik wody został włożony prawidłowo. 
 2. Jeśli w zbiorniku wody znajduje się filtr, wyjmij filtr, a następnie włącz urządzenie. 

 

E14 (przegrzanie się urządzenia): Gdy na wyświetlaczu jest widoczny kod błędu 14, oznacza to, że urządzenie przegrzało się.
 

 1. Wyłącz urządzenie i odczekaj godzinę, aż ostygnie. Po włączeniu po upływie godziny urządzenie będzie ponownie działać prawidłowo.
  Jeśli na wyświetlaczu pojawi się błąd E15, urządzenie należy wysłać do serwisu.

 

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?