Perisian & pemacu

Philips Songbird

PC media manager, also contains latest device software

sa4rga04bf_97_psb_msa.exe

Versi: 2.6.1, Aplikasi, Tarikh diterbitkan: 2013-07-04

Pengurus Peranti/Peralatan Tegar

sa4rga04bf_97_pal_msa.zip

Versi: v1.0, Fail Zip, Tarikh diterbitkan: 2013-01-15

Device Firmware Information

sa4rga04bf_97_uih_msa.pdf

Fail PDF, Tarikh diterbitkan: 2013-10-17