ตัวค้นหารหัสรีโมทคอนโทรลอเนกประสงค์

รีโมทคอนโทรลอเนกประสงค์ของ Philips สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ภาพและเสียงเกือบทุกยี่ห้อ สำหรับอุปกรณ์ภาพและเสียง คุณต้องป้อนรหัสอุปกรณ์ลงในรีโมทคอนโทรลอเนกประสงค์ เครื่องมือค้นหานี้สามารถช่วยคุณค้นหาร้านออนไลน์

หมายเหตุ: หมายเลขรุ่นรีโมทของคุณแสดงอยู่บนด้านหน้าของรีโมทและด้านในกล่องแบตเตอรี่

เราจะดูหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์เราได้อย่างไร?

ป้อนข้อมูลอุปกรณ์ขงอคุณ

รีโมทของคุณ: