Ten produkt nie jest sprzedawany w wybranym kraju.

Często zadawane pytania

Pytanie

Jak usuwać kamień z urządzenia?

Odpowiedź

Gdy pomarańczowy wskaźnik usuwania kamienia świeci w sposób ciągły, należy usunąć kamień z urządzenia.
Uwaga: do usuwania kamienia nie wolno używać octu. Aby usunąć kamień z urządzenia, korzystaj wyłącznie ze specjalnego środka Philips/Saeco CA6700. 
Środek do usuwania kamienia SAECO można zakupić u lokalnego sprzedawcy lub w sklepie internetowym. Kliknij tutaj, aby przejść do sklepu internetowego. 
Wskazówki przed rozpoczęciem usuwania kamienia:

 • Zarezerwuj trochę czasu na usuwanie kamienia z urządzenia. Cały proces usuwania kamienia trwa ok. 30 minut.
 • Po rozpoczęciu procesu usuwania kamienia trzeba go przeprowadzić bez przerywania do samego końca.
 • Cały proces usuwania kamienia składa się z 1 cyklu usuwania kamienia i 1 cyklu płukania.
 • Trzymaj instrukcje dotyczące usuwania kamienia w zasięgu ręki, ponieważ ten proces wymaga wykonania kilku czynności.
 • Przygotuj duże naczynie umożliwiające zebranie wody.
 • Wyjmij filtr INTENZA+, jeśli jest zainstalowany.
 • Wyjmij przystawkę pannarello/moduł cappuccinatore, jeśli są zainstalowane.

Proces usuwania kamienia
Cykl usuwania kamienia:

 1. Wyłącz urządzenie.
 2. Opróżnij tackę ociekową i umieść ją z powrotem w urządzeniu.
 3. Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Philips/Saeco. Dopełnij zbiornik świeżą wodą do oznaczenia MAX i włóż go z powrotem do urządzenia.
 4. Umieść duże naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary.
 5. Ustaw pokrętło regulacji w środkowym położeniu „
   

 6. Przytrzymaj jednocześnie przyciski i przez 5 sekund. 
  Z wnętrza urządzenia zacznie się w minutowych odstępach wydostawać roztwór na tackę ociekową. Roztwór nie będzie się wydostawać przez dozownik gorącej wody/pary. Potrwa to około 5 minut. 
  Pomarańczowy wskaźnik usuwania kamienia będzie powoli migać aż do zakończenia cyklu usuwania kamienia.
 7. Gdy zielony wskaźnik zacznie świecić w sposób ciągły, ustaw pokrętło regulacji w położeniu . Po około minucie urządzenie rozpocznie nalewanie w jednominutowych odstępach przez dozownik gorącej wody/pary aż do opróżnienia zbiornika wody. Potrwa to około 15 minut.
 8. Gdy zielony wskaźnik zacznie powoli migać, ustaw pokrętło regulacji w położeniu . Wskaźnik wyłączy się, a czerwony wskaźnik zacznie świecić w sposób ciągły.
 9. Wyjmij i opróżnij naczynie i tackę ociekową, a następnie włóż je z powrotem. 
   

Cykl płukania:

 1. Wyjmij zbiornik wody, wypłucz go i napełnij świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść go z powrotem w urządzeniu.
 2. Gdy zielony wskaźnik zacznie świecić w sposób ciągły, ustaw pokrętło regulacji w położeniu . Urządzenie wykona krótkie zalanie obiegu. 
  Pomarańczowy wskaźnik usuwania kamienia będzie podwójnie migać podczas całego cyklu płukania.
 3. Gdy zielony wskaźnik zacznie powoli migać, ustaw pokrętło regulacji w położeniu . Z wnętrza urządzenia wydostanie się woda na tackę ociekową. Woda nie będzie się wydostawać przez dozownik gorącej wody/pary.
   


 4. Gdy zielony wskaźnik zacznie świecić w sposób ciągły, ustaw pokrętło regulacji w położeniu . Teraz woda będzie się wydostawać przez dozownik gorącej wody/pary.
 5. Po zakończeniu cyklu płukania pomarańczowy wskaźnik wyłączy się i zacznie migać wskaźnik . Ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”.
 6. Zacznie migać zielony wskaźnik . Urządzenie nagrzeje się i wykona cykl automatycznego płukania. 

 

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?