Zamknij okno
Drukuj stronę
Saeco Minuto Super-automatic espresso machine HD8762/01 Brews 7 coffee varieties Automatic Milk Frother Black 5 step adjustable grinder
HD8762/01
Czyszczenie/utrzymanie

Pytanie

Jak usuwać kamień z ekspresu Minuto?

Odpowiedź

Kamień gromadzi się wewnątrz urządzenia podczas użytkowania. Należy go regularnie usuwać, ponieważ może on zablokować obieg wody i kawy w ekspresie.
Pojawienie się symbolu CALC CLEAN na wyświetlaczu wskazuje, że należy usunąć kamień. Regularne usuwanie kamienia jest niezbędne do zapewnienia długiego okresu eksploatacji urządzenia Saeco. Uwaga: do usuwania kamienia nie wolno używać octu.
Kamień należy usuwać za pomocą specjalnego środka Philips/Saeco przeznaczonego do tego celu. Można go zakupić w sklepie internetowym (http://shop.philips.com/) lub u lokalnego sprzedawcy.

Instrukcja usuwania kamienia: 
Proces usuwania kamienia trwa około 35 minut i składa się z trzech cykli: 1 cyklu usuwania kamienia i 2 cykli płukania.
Uwaga: po rozpoczęciu procedury usuwania kamienia trzeba ją przeprowadzić do końca.

Przed rozpoczęciem cyklu usuwania kamienia sprawdź, czy:

 • Automatyczny spieniacz do mleka został wyjęty z urządzenia.
 • Tacka ociekowa jest pusta.
 • Ze zbiornika został usunięty dodatkowy filtr wody (INTENZA+) (opcjonalnie).

Cykl usuwania kamienia:

 1. Naciskaj przycisk „” do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol CACL. Naciśnij przycisk „”, aby rozpocząć usuwanie kamienia.
 2. Na wyświetlaczu pojawi się symbol środka do usuwania kamienia.
 3. Wyjmij zbiornik wody. Wlej do niego całą butelkę środka Saeco.
 4. Dopełnij zbiornik świeżą, bieżącą wodą do oznaczenia „MAX”. (Woda powinna sięgać oznaczenia „MAX”; w przeciwnym razie konieczne będzie ponowne płukanie zbiornika). Umieść zbiornik wody z powrotem w urządzeniu.
   

 5. Umieść miskę pod dozownikiem pary/gorącej wody i kranikiem.
 6. Naciśnij przycisk „”, aby rozpocząć cykl usuwania kamienia.
 7. Z urządzenia zacznie się rytmicznie wydobywać roztwór środka do usuwania kamienia. O postępie procesu będzie informować pasek na wyświetlaczu. Zajmuje to około 25 minut. 
  Uwaga: cykl usuwania kamienia można wstrzymać, naciskając przycisk „”. Aby wznowić cykl, ponownie naciśnij przycisk „”.
 8. Po wyczerpaniu wody i środka do usuwania kamienia na wyświetlaczu pojawi się symbol pustego zbiornika wody.
   

Cykle płukania:

 1. Umyj dokładnie zbiornik wody, nalej do niego świeżej wody do poziomu „MAX” i włóż go na miejsce.
 2. Na wyświetlaczu pojawi się symbol rozpoczęcia płukania.
 3. Ponownie ustaw miskę. Naciśnij przycisk „”. Urządzenie rozpocznie pierwszy cykl płukania.
 4. Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol pustego zbiornika wody, ponownie napełnij zbiornik świeżą wodą do oznaczenia „MAX”. Umieść zbiornik wody w urządzeniu i naciśnij przycisk „”, aby rozpocząć drugi cykl płukania.
   

 5. Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol pustego zbiornika wody, ponownie napełnij zbiornik świeżą wodą do oznaczenia „MAX” i umieść go z powrotem w urządzeniu .
 6. Na wyświetlaczu pojawi się symbol gotowości, co oznacza, że cykl płukania został zakończony. Naciśnij przycisk „”, aby zakończyć proces usuwania kamienia.
  Ważna uwaga: jeśli na ekranie pojawi się symbol pustego zbiornika wody zamiast symbolu gotowości, oznacza to, że zbiornik nie został napełniony wodą do poziomu „MAX”. Napełnij zbiornik wodą do poziomu „MAX” i przeprowadź kolejny cykl płukania. Powtarzaj czynności 10–12 do momentu, gdy na ekranie pojawi się symbol gotowości. Możliwe, że zanim na ekranie zostanie wyświetlony symbol gotowości, konieczne będzie kilkakrotne wykonanie procedury. 
 7. Naciśnij przycisk „”, aby zalać obieg. Teraz urządzenie wykona procedurę nagrzewania i automatycznego płukania.
   

 8. Opróżnij tackę ociekową i umieść ją z powrotem w urządzeniu.
 9. Umieść z powrotem w urządzeniu automatyczny spieniacz do mleka.
 10. Następnie umyj moduł parzenia wodą.
 11. Ekspres do kawy jest gotowy do użycia.

 

Film zawierający wskazówki dotyczące usuwania kamienia

 

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?