Zamknij okno
Drukuj stronę
Saeco Intuita Super-automatic espresso machine HD8750/11 Brews 3 coffee varieties Classic Milk Frother Black 5 step adjustable grinder
HD8750/11
Czyszczenie/utrzymanie

Pytanie

Jak usuwać kamień z ekspresu Intuita?

Odpowiedź

Kamień gromadzi się wewnątrz urządzenia podczas użytkowania. Należy go regularnie usuwać, ponieważ może on zablokować obieg wody i obieg kawy w ekspresie. Urządzenie sygnalizuje konieczność usunięcia kamienia. Jeśli przycisk „” świeci światłem ciągłym, należy usunąć kamień z ekspresu. 


Uwaga:
do usuwania kamienia nie wolno używać octu.

Kamień należy usuwać za pomocą specjalnego środka Philips/Saeco przeznaczonego do tego celu. Można go zakupić w sklepie internetowym (http://shop.philips.com/) lub u lokalnego sprzedawcy. 


Instrukcja usuwania kamienia:

Pełny proces usuwania kamienia trwa około 30 minut i składa się z trzech cykli: 1 cyklu usuwania kamienia i 2 cykli płukania. 


Przed rozpoczęciem cyklu usuwania kamienia sprawdź, czy:

 • Przystawka pannarello/moduł cappuccinatore/automatyczny spieniacz do mleka zostały wyjęte.
 • Tacka ociekowa jest pusta.
 • Ze zbiornika został usunięty dodatkowy filtr wody (INTENZA+) (jeśli go zainstalowano).
 • Masz pod ręką duże naczynie (ok. 1,5 l) do zebrania wody podczas usuwania kamienia. 

 

 

Uwaga: po rozpoczęciu procedury usuwania kamienia trzeba ją przeprowadzić do końca.
Podczas trwania procedury nie można wyłączać urządzenia poprzez naciśnięcie wyłącznika. W przypadku naciśnięcia przycisku zasilania z tyłu urządzenia lub odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej procedura usuwania kamienia zostanie przerwana. Po ponownym włączeniu ekspresu przycisk „” będzie nadal migał i nie będzie można używać urządzenia. Aby ukończyć procedurę usuwania kamienia po przerwie, wykonaj czynności opisane w zamieszczonej poniżej części „Przerwano procedurę usuwania kamienia przez naciśnięcie przycisku zasilania z tyłu urządzenia lub odłączenie urządzenia od sieci elektrycznej. Co należy zrobić?” (łącze „Powiązane artykuły”). 

 

Cykl usuwania kamienia:

 1. Opróżnij zbiornik wody i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Saeco. Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu MAX i umieść go ponownie w urządzeniu.
 2. Umieść naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary i kranikiem.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „” przez około 3 sekundy. Gdy przycisk „” zacznie migać, zwolnij go, aby rozpocząć cykl usuwania kamienia. Uwaga: przycisk „” miga podczas całego cyklu usuwania kamienia. Dopóki przycisk miga, trwa procedura usuwania kamienia.
 4. Z urządzenia w regularnych odstępach czasu zacznie się wydobywać roztwór środka do usuwania kamienia. Zajmie to około 15 minut. Ciecz będzie wypływać na przemian z:
  – dozownika pary. Jeśli tak się dzieje, przycisk „” świeci światłem ciągłym.
  – kranika. Jeśli tak się dzieje, przycisk „” świeci światłem ciągłym.
 5. Po zakończeniu cyklu usuwania kamienia wskaźnik „” zacznie świecić, a przycisk „” zacznie migać. Przycisk będzie migał przez cały czas. 

 

Pierwszy cykl płukania:

 1. Opróżnij tackę ociekową i duże naczynie.
 2. Wypłucz zbiornik wody, napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX i umieść ponownie w urządzeniu. Wskaźnik „” wyłączy się.
 3. Umieść duże naczynie z powrotem pod dozownikiem gorącej wody/pary i kranikiem.
 4. Naciśnij migający przycisk „”, aby rozpocząć pierwszy cykl płukania. Woda zacznie się wydobywać z dozownika pary aż do opróżnienia zbiornika. Zajmie to ok. 3–5 minut.
 5. Po zakończeniu pierwszego cyklu płukania wskaźnik „” wyłączy się, a „” zacznie migać. Przycisk „” będzie migał przez cały czas. 

 

Drugi cykl płukania:

 1. Opróżnij tackę ociekową i duże naczynie.
 2. Wypłucz zbiornik wody, napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX i umieść ponownie w urządzeniu. Wskaźnik „” wyłączy się.
 3. Umieść duże naczynie z powrotem pod dozownikiem gorącej wody/pary i kranikiem.
 4. Naciśnij migający przycisk „”, aby rozpocząć drugi cykl płukania. Na początku przez kilka sekund z kranika urządzenia będzie wydobywała się woda. Następnie woda zacznie się wydobywać z dozownika pary aż do opróżnienia zbiornika. Zajmie to ok. 3–5 minut.
 5. Po zakończeniu drugiego cyklu płukania przycisk „” wyłączy się i tylko wskaźnik „” pozostanie włączony. Procedura usuwania kamienia zostanie zakończona.
  Ważne: jeśli zbiornik wody nie został napełniony do poziomu MAX przed cyklami płukania, po drugim cyklu płukania przycisk CALC CLEAN cały czas miga. W takiej sytuacji należy wykonać jeszcze jeden cykl płukania. Powtórz czynności od 12 do 15, aż wskaźnik CALC CLEAN się wyłączy. 

 

 1. Opłucz tackę ociekową i umieść ją z powrotem w urządzeniu. Zainstaluj z powrotem w urządzeniu przystawkę pannarello/moduł cappuccinatore/automatyczny spieniacz do mleka oraz filtr wody INTENZA+ (jeśli były wcześniej zainstalowane).
 2. Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść go z powrotem w urządzeniu.
 3. Urządzenie zacznie się nagrzewać. „” i „” zaczną migać.
 4. Po zakończeniu nagrzewania urządzenie automatycznie wykona cykl płukania. Przyciski „” i „” będą migać podczas całego procesu.
 5. Płukanie jest zakończone, gdy wskaźniki , , ,  świecą światłem ciągłym.
 6. Wyjmij moduł parzenia, wypłucz go czystą wodą i umieść z powrotem w urządzeniu.
 7. Urządzenie będzie gotowe do parzenia kawy.

 

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?