Zamknij okno
Drukuj stronę
Saeco Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8855/01 Brews 7 coffee varieties Integrated milk jug & frother Stainless steel 5 step adjustable grinder
HD8855/01
Czyszczenie/utrzymanie

Pytanie

Jak usuwać kamień z ekspresu Exprelia?

Odpowiedź

Kamień gromadzi się wewnątrz urządzenia podczas użytkowania. Należy go regularnie usuwać, ponieważ może on zablokować obieg wody i obieg kawy w ekspresie. Informacja o konieczności usunięcia kamienia jest wyświetlana na wyświetlaczu urządzenia.

Gdy na wyświetlaczu pojawia się symbol usuwania kamienia, z urządzenia należy usunąć kamień. 

Uwaga: nie wolno używać octu do usuwania kamienia.
Kamień należy usuwać za pomocą specjalnego środka Philips/Saeco przeznaczonego do tego celu. Można go zakupić w sklepie internetowym (http://shop.philips.com/) lub u lokalnego sprzedawcy.


Instrukcja usuwania kamienia:

Proces usuwania kamienia trwa około 35 minut i składa się z dwóch cykli: 1 cyklu usuwania kamienia i 1 cyklu płukania.
Uwaga: po rozpoczęciu procedury usuwania kamienia trzeba ją przeprowadzić do końca! 

Przed rozpoczęciem cyklu usuwania kamienia sprawdź, czy:
— Masz pod ręką duże naczynie (ok. 1 l) do zebrania wody podczas usuwania kamienia.
— Ze zbiornika został usunięty dodatkowy filtr wody (INTENZA+). (jeśli ma zastosowanie)

Cykl usuwania kamienia:

 1. Naciśnij przycisk „MENU”, aby otworzyć menu, i przewiń w dół, naciskając przycisk „”. Wybierz menu urządzenia. Naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić.
 2. Wybierz opcję „MAINTENANCE”. Naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić.
 3. Wybierz opcję „DESCALING”. Naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić. 


 4. Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć usuwanie kamienia.
 5. Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Saeco. Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu oznaczonego symbolem „MAX” i umieść go ponownie w urządzeniu. Naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić.


 6. Opróżnij wewnętrzną tackę ociekową. Naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić.
 7. Napełnij do połowy pojemnik na mleko świeżą wodą. Włóż pojemnik na mleko i otwórz dozownik. 
   

 8. Umieść naczynie pod kranikiem dozownika gorącej wody/pary i mleka. Naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić.
 9. Z urządzenia zacznie się wydobywać roztwór środka do usuwania kamienia. Informacja o postępie będzie widoczna na wyświetlaczu.
 10. Poczekaj, aż cały roztwór wydobędzie się z urządzenia, a na wyświetlaczu wyświetli się komunikat „RINSE TANK & FILL WITH WATER”.


Cykl płukania:

 1. Wypłucz zbiornik wody, napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX i umieść go ponownie w urządzeniu. Naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić.
 2. Opróżnij wewnętrzną tackę ociekową. Naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić. 
   

 3. Wyjmij pojemnik na mleko i opróżnij go. Napełnij do połowy pojemnik na mleko świeżą wodą. Włóż pojemnik i otwórz dozownik mleka. Naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić.
 4. Umieść naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary i kranikiem. Naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić.
   

 5. Cykl płukania zostanie aktywowany. Informacja o postępie cyklu będzie widoczna na pasku.
 6. Po zakończeniu cyklu płukania urządzenie automatycznie zacznie się nagrzewać. Symbol usuwania kamienia zniknie z wyświetlacza.
 7. Wyczyść tackę ociekową, pojemnik na mleko i inne części.
 8. Ekspres do kawy będzie gotowy do parzenia kawy. 

 

 

 

 

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?