Zamknij okno
Drukuj stronę
Saeco Minuto Super-automatic espresso machine HD8760/01 Pure Black
HD8760/01
Czyszczenie/utrzymanie

Pytanie

Jak usuwać kamień z ekspresu Minuto?

Odpowiedź

Kamień gromadzi się wewnątrz urządzenia podczas użytkowania. Należy go regularnie usuwać, ponieważ może on zablokować obieg wody i kawy w ekspresie.
Urządzenie sygnalizuje konieczność usunięcia kamienia. Gdy przycisk CALC CLEAN świeci się, oznacza to, że należy usunąć kamień z urządzenia. Regularne usuwanie kamienia jest niezbędne do zapewnienia długiego okresu eksploatacji urządzenia Saeco.


Uwaga: do usuwania kamienia nie wolno używać octu.
Kamień należy usuwać za pomocą specjalnego środka Philips/Saeco przeznaczonego do tego celu. Można go zakupić w sklepie internetowym (http://shop.philips.com/) lub u lokalnego sprzedawcy.

Instrukcja usuwania kamienia
Proces usuwania kamienia trwa około 35 minut i składa się z trzech cykli: 1 cyklu usuwania kamienia i 2 cykli płukania.
Uwaga: po rozpoczęciu procedury usuwania kamienia trzeba ją przeprowadzić do końca. 

Przed rozpoczęciem cyklu usuwania kamienia sprawdź, czy:

 • Tacka ociekowa jest pusta.
 • Ze zbiornika został usunięty dodatkowy filtr wody (INTENZA+) (opcjonalnie).

Cykl usuwania kamienia:

 1. Wyjmij zbiornik wody. Wlej do niego całą butelkę środka Saeco.
 2. Dopełnij zbiornik świeżą, bieżącą wodą do oznaczenia „MAX”. (Woda powinna sięgać oznaczenia „MAX”; w przeciwnym razie konieczne będzie ponowne płukanie zbiornika). Umieść zbiornik wody z powrotem w urządzeniu.
 3. Umieść miskę pod kranikiem.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „” (przez co najmniej 3 sekundy), aż zacznie migać. Rozpocznie się proces usuwania kamienia. 
  Uwaga: przycisk „” będzie migać aż do zakończenia procesu usuwania kamienia. 

   
 5. Z urządzenia zacznie się rytmicznie wydobywać roztwór środka do usuwania kamienia. Zajmuje to ok. 25 min. W tym okresie wskaźnik „” świeci się.
 6. Gdy zaświeci się wskaźnik „”, będzie to oznaczać, że zbiornik wody jest pusty. Cykl płukania:

 1. Wyjmij zbiornik wody, wypłucz go i napełnij świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść go z powrotem w urządzeniu. Zaświeci się wskaźnik „”.
 2. Gdy przycisk „” zacznie migać, naciśnij go, aby rozpocząć pierwszy cykl płukania.
 3. Gdy zaświeci się wskaźnik „”, będzie to oznaczać, że zbiornik wody jest pusty. 

   

 4. Wyjmij zbiornik wody, wypłucz go i napełnij świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść go z powrotem w urządzeniu. Zaświeci się wskaźnik „”.
 5. Gdy przycisk „” zacznie migać, naciśnij go, aby rozpocząć drugi cykl płukania.
 6. Gdy zaświeci się wskaźnik „”, będzie to oznaczać, że zbiornik wody jest pusty. 

   

 7. Wyjmij zbiornik wody, wypłucz go i napełnij świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść go z powrotem w urządzeniu.
 8. Wskaźniki „” i „” zaczną migać, a obwód urządzenia zostanie automatycznie zalany.
  Ważna uwaga: jeśli symbol „” ponownie zaświeci się, oznacza to, że nie napełniono zbiornika wody do poziomu „MAX”. Napełnij zbiornik wodą do poziomu „MAX” i przeprowadź kolejny cykl płukania. Powtarzaj czynności 10–12 do momentu, gdy wskaźniki „” i „” zaczną migać. Możliwe, że zanim na ekranie zostanie wyświetlony symbol gotowości, konieczne będzie kilkakrotne wykonanie procedury.  
 9. Przycisk „” wyłączy się. 
 10. Przyciski „” i „” zaczną migać jednocześnie, a w urządzeniu rozpocznie się nagrzewanie oraz automatycznie przeprowadzony zostanie cykl płukania w celu przygotowania ekspresu do parzenia kawy. 


 11. Opróżnij tackę ociekową i umieść ją z powrotem w urządzeniu.
 12. Umieść z powrotem w urządzeniu klasyczny spieniacz do mleka.
 13. Następnie umyj moduł parzenia wodą.
 14. Ekspres do kawy jest gotowy do użycia.

Film zawierający wskazówki dotyczące usuwania kamienia

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?