Pytanie

Jak czyścić ekspres?

Odpowiedź

Ekspres należy czyścić w zależności od częstotliwości korzystania z niego, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu. Uważaj, aby woda nie dostała się do żadnych podzespołów elektrycznych. Za każdym razem wyczyść wyświetlacz i przyciski wilgotną szmatką.

Wszystkie zdejmowane części (tackę ociekową, lejek na ziarna kawy, przystawkę pannarello, moduł cappuccinatore) można myć pod bieżącą wodą. Można także użyć płynu do mycia naczyń. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać alkoholu, rozpuszczalników ani środków ściernych. Uwaga: żadnej z wymienionych powyżej części nie wolno myć w zmywarce. 

Regularnie czyść wnętrze ekspresu wilgotną szmatką. Za pomocą szczoteczki usuń pozostałości i osady zmielonej kawy z komory na zmieloną kawę. Nie zapomnij wyczyścić obszaru za modułem parzenia, gdzie znajduje się kanał odprowadzający nadmiar wody.

Szuflada na fusy kawowe:
opróżniaj i czyść szufladę codziennie, gdy urządzenie jest włączone. Urządzenie wykrywa opróżnienie szuflady i resetuje sygnał jej zapełnienia tylko wówczas, gdy jest włączone. Inne czynności konserwacyjne należy wykonywać po wyłączeniu urządzenia i odłączeniu go od zasilania.

 


Zbiornik wody i tacka ociekowa:

opróżniaj i czyść zbiornik oraz tackę codziennie. Wyjmij niewielki biały filtr ze zbiornika wody i umyj go świeżą wodą. Włóż filtr z powrotem do jego obudowy, delikatnie go naciskając i przekręcając.

Tackę ociekową można wysunąć od przodu urządzenia. Opróżniaj i czyść tackę ociekową codziennie i za każdym
razem po ukazaniu się na pokrywce wskaźnika jej zapełnienia. Wyczyść obszar pod urządzeniem, gdzie znajduje się tacka ociekowa.


Dozownik pary/przystawka pannarello (jeśli zainstalowano)

Ze względów higienicznych i w celu zapewnienia idealnej konsystencji spienionego mleka należy czyścić zewnętrzną część przystawki pannarello codziennie lub po każdym użyciu. Wyjmij zewnętrzną część przystawki pannarello i umyj ją pod bieżącą wodą.

Myj ją dokładnie co tydzień. Aby to zrobić, należy zdemontować przystawkę pannarello. Wyjmij zewnętrzną i górną część przystawki pannarello i umyj je pod bieżącą wodą. Wyczyść wilgotną szmatką dozownik gorącej wody/pary, aby usunąć pozostałości mleka.

 

Moduł parzenia: 
moduł należy czyścić za każdym napełnieniem lejka na ziarna kawy, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
Przed wyjęciem modułu parzenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
Wypłucz moduł w letniej wodzie i ostrożnie wyczyść górny filtr. Oczyść również wnętrze urządzenia miękką, wilgotną ściereczką. Nie zapomnij wyczyścić obszaru za modułem parzenia, gdzie znajduje się kanał odprowadzający nadmiar wody.Uwaga: nie używaj do czyszczenia modułu parzenia żadnych środków czyszczących ani mydła.
Podczas płukania modułu spłukaniu ulega część smaru. Jeśli moduł jest często czyszczony, należy go również często smarować. 

Na poniższym filmie widać, które części modułu parzenia należy płukać i smarować ze szczególną ostrożnością.

  

 

Porada eksperta: „Trudno dostępne miejsca, w szczególności dozownik pary i kranik dozownika kawy, najlepiej czyścić za pomocą wycioru do fajki” 


Porada eksperta: „Ze względów higienicznych wszystkie części urządzenia mające kontakt z mlekiem należy po każdym użyciu dokładnie przepłukać gorącą, bieżącą wodą. Zanurzenie części w ciepłej wodzie pomoże usunąć zanieczyszczenia. Elementy umyte w płynie do mycia naczyń należy dokładnie wypłukać. Pozostałości mydła lub płynu do mycia naczyń mogłyby spowodować brak piany podczas spieniania”

 

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?