Pytanie

Usuwanie kamienia w wersji 2.1; jak usuwać kamień z ekspresu Xsmall.

Odpowiedź

Kiedy czerwony wskaźnik „” zacznie szybko migać i zaświeci się zielony wskaźnik „”, należy usunąć kamień zgodnie z procedurą w wersji 2.1. 
Uwaga: jeśli nie masz pewności, którą wersję procedury usuwania kamienia zastosować, szczegółową pomoc w tym zakresie można znaleźć w poniższym powiązanym artykule: „Którą wersję procedurę usuwania kamienia należy zastosować w ekspresie Xsmall?”Uwaga:

 • Po rozpoczęciu procedury usuwania kamienia trzeba ją przeprowadzić do końca bez wyłączania urządzenia 
 • Proces usuwania kamienia trwa ok. 30 minut i składa się z trzech podstawowych cykli: 1 cyklu usuwania kamienia i 2 cykli płukania.
 • Uwaga: do usuwania kamienia nie wolno używać octu. Kamień należy usuwać za pomocą specjalnego środka Saeco przeznaczonego do tego celu. Środek do usuwania kamienia Saeco można kupić w sklepie internetowym firmy Philips http://shop.philips.com/.
 • Podczas trwania procesu nie można wyłączać urządzenia za pomocą wyłącznika. W przypadku odłączenia przewodu zasilającego w celu zatrzymania należy ponownie go podłączyć i dokończyć procedurę usuwania kamienia. Upewnij się, że pokrętło regulacji znajduje się w położeniu „”, a następnie włącz urządzenie, naciskając wyłącznik. Urządzenie automatycznie rozpocznie usuwania kamienia od punktu 6.
Procedura usuwania kamienia w wersji 2.1
 

Przed rozpoczęciem cyklu usuwania kamienia upewnij się, że:

 • Tacka ociekowa jest pusta.
 • Masz pod ręką duże naczynie (ok. 1,2 l) do zebrania wody podczas usuwania kamienia.
 • Ze zbiornika został usunięty dodatkowy filtr wody (INTENZA+). (jeśli ma zastosowanie)
 • Przystawka pannarello/moduł cappuccinatore zostały zdjęte. (jeśli ma zastosowanie)


Cykl usuwania kamienia:

 1. Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Philips/Saeco. Dopełnij zbiornik świeżą wodą do oznaczenia MAX i włóż go z powrotem do urządzenia.
 2. Wyłącz urządzenie, naciskając wyłącznik.
 3. Ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”.
 4. Umieść duże naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary.
 5. Naciśnij jednocześnie przyciski „” i „” na około 5 sekund. Czerwony wskaźnik „” zacznie szybko migać i będzie migać przez cały czas trwania cyklu usuwania kamienia.
 6. Z wnętrza urządzenia zacznie się w minutowych odstępach wydostawać roztwór na tackę ociekową. Nalewanie nie będzie się odbywać przez dozownik gorącej wody/pary. Potrwa to około 5 minut. Poczekaj, aż zaświeci się zielony wskaźnik „”. 

  Uwaga
  : jeśli nie wyłączono urządzenia przed naciśnięciem dwóch wspomnianych wyżej przycisków, zamiast cyklu usuwania kamienia rozpocznie się parzenie kawy. W takim przypadku rozpocznij procedurę od punktu 2. 

   
 7. Kiedy zaświeci się zielony wskaźnik „”, ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”.
 8. Po około minucie urządzenie rozpocznie nalewanie w jednominutowych odstępach przez dozownik gorącej wody/pary aż do opróżnienia zbiornika wody. Potrwa to około 15 minut.
 9. Gdy zielony wskaźnik „” zacznie powoli migać, ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”. Zaświeci się czerwony wskaźnik „”.
 10. Opróżnij duże naczynie i tackę ociekową i umieść je z powrotem na miejscach.

 

Pierwszy cykl płukania:

 1. Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.
 2. Kiedy zaświeci się zielony wskaźnik „”, ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”. Obwody wewnętrzne urządzenia zostaną zalane.
 3. Następnie zielony wskaźnik „” zacznie powoli migać. Ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”.
 4. Z wnętrza urządzenia wydostanie się woda na tackę ociekową. Nalewanie nie będzie się odbywać przez dozownik gorącej wody/pary.
 5. Kiedy zaświeci się zielony wskaźnik „”, ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”. Woda zacznie się wydobywać z dozownika gorącej wody/pary aż do opróżnienia zbiornika.
 6. Następnie zielony wskaźnik „” zacznie powoli migać. Ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”. Zaświeci się czerwony wskaźnik „”. 

 

Drugi cykl płukania:

 1. Opróżnij duże naczynie i tackę ociekową i umieść je z powrotem na miejscach.
 2. Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.
 3. Kiedy zaświeci się zielony wskaźnik „”, ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”.
 4. Woda zacznie się wydobywać z dozownika gorącej wody/pary aż do opróżnienia zbiornika.
 5. Następnie urządzenie wyłączy się. Czerwony wskaźnik „” zgaśnie. Ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”.
 6. Opłucz tackę ociekową i umieść ją z powrotem w urządzeniu. Zainstaluj z powrotem w urządzeniu przystawkę pannarello/moduł cappuccinatore oraz filtr wody INTENZA+ (jeśli były wcześniej zainstalowane).
 7. Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.
 8. Włącz urządzenie, aby zaparzyć kawę.

 

Załączniki

Nazwa pliku
Rozmiar pliku
Data pliku
Język
9.4MB
2014-09-30
-
9.1MB
2014-09-30
holenderski

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?