Pytanie

Jak czyścić ekspres Odea?

Odpowiedź

Ekspres należy czyścić w zależności od częstotliwości korzystania z niego, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu. Uważaj, aby woda nie dostała się do żadnych podzespołów elektrycznych. Za każdym razem wyczyść wyświetlacz i przyciski wilgotną szmatką. 

Wszystkie zdejmowane części (tackę ociekową, lejek na ziarna kawy, przystawkę pannarello, moduł cappuccinatore) można myć pod bieżącą wodą. Można także użyć płynu do mycia naczyń. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać alkoholu, rozpuszczalników ani środków ściernych. Uwaga: żadnej z wymienionych powyżej części nie wolno myć w zmywarce.

Regularnie czyść wnętrze ekspresu wilgotną szmatką. Za pomocą szczoteczki usuń pozostałości i osady zmielonej kawy z komory na zmieloną kawę.

Szuflada na fusy kawowe: 
opróżniaj i czyść szufladę codziennie, gdy urządzenie jest włączone. Urządzenie wykrywa opróżnienie szuflady i resetuje sygnał jej zapełnienia tylko wówczas, gdy jest włączone. Inne czynności konserwacyjne należy wykonywać po wyłączeniu urządzenia i odłączeniu go od zasilania.

 

Zbiornik wody i tacki ociekowe: 
Opróżnij i wyczyść zbiornik wody raz na tydzień. Wyjmij niewielki biały filtr ze zbiornika wody i umyj go świeżą wodą. Włóż filtr z powrotem do jego obudowy, delikatnie go naciskając i przekręcając.

Ekspres Odea ma dwie tacki ociekowe. Jeden pod kranikiem dozownika i jeden za klapką serwisową. Czyszczenie kranika dozownika:

kranika nie można zdjąć z urządzenia. Kranik można wyczyścić na przykład za pomocą wycioru do fajki. Wycior do fajki doskonale nadaje się do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, w szczególności dozownika pary i kranika dozownika kawy. Dozownik pary/przystawka pannarello (jeśli zainstalowano):

Ze względów higienicznych i w celu zapewnienia idealnej konsystencji spienionego mleka należy czyścić zewnętrzną część przystawki pannarello codziennie lub po każdym użyciu. Wyjmij zewnętrzną część przystawki pannarello i umyj ją pod bieżącą wodą. 

Myj ją dokładnie co tydzień. Aby to zrobić, należy zdemontować przystawkę pannarello. Wyjmij zewnętrzną i górną część przystawki pannarello i umyj je pod bieżącą wodą. Wyczyść wilgotną szmatką dozownik gorącej wody/pary, aby usunąć pozostałości mleka. Cappuccinatore (jeśli dostępny):

ze względów higienicznych i w celu zapewnienia idealnej konsystencji spienionego mleka moduł Cappuccinatore należy czyścić codziennie lub po każdym użyciu. Włóż rurkę ssącą do naczynia napełnionego świeżą wodą i umieść puste naczynie pod wylotem modułu Cappuccinatore. 

Do dokładnego czyszczenia należy odłączyć wszystkie części modułu Cappuccinatore i wyczyścić je dokładnie wodą.

 Lejek na ziarna kawy:

Niektóre rodzaje kawy mielonej mogą blokować lejek kawy wewnątrz urządzenia. Aby zapobiec zatkaniu lejka kawy, należy czyścić go raz w tygodniu. Aby dotrzeć do lejka kawy, należy zdjąć moduł parzenia i wyczyścić lejek kawy trzonkiem łyżeczki. Położenie lejka kawy — patrz ilustracja poniżej. Moduł parzenia:

moduł należy czyścić za każdym napełnieniem lejka na ziarna kawy, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. 
Przed wyjęciem modułu parzenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
Wypłucz moduł w letniej wodzie i ostrożnie wyczyść górny filtr. Oczyść również wnętrze urządzenia miękką, wilgotną ściereczką. 

Uwaga: nie używaj do czyszczenia modułu parzenia żadnych środków czyszczących ani mydła. Podczas płukania modułu spłukaniu ulega część smaru. Jeśli moduł jest często czyszczony, należy go również często smarować.
Na poniższym filmie widać, które części modułu parzenia należy płukać i smarować ze szczególną ostrożnością. 

   

 

Wskazówka eksperta:
„Trudno dostępne miejsca, w szczególności dozownik pary i kranik dozownika kawy, najlepiej czyścić za pomocą wycioru do fajki”.


Wskazówka eksperta: 

„Ze względów higienicznych wszystkie części urządzenia stykające się z mlekiem należy dokładnie wypłukać pod bieżącą gorącą wodą po każdym użyciu. Zanurzenie części w ciepłej wodzie pomoże usunąć zanieczyszczenia. Elementy umyte w płynie do mycia naczyń należy dokładnie wypłukać. Pozostałości mydła lub płynu do mycia naczyń mogłyby spowodować brak piany podczas spieniania”.

 

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?