Pytanie

Jak usuwać kamień z ekspresu Odea (usuwanie kamienia w wersji 2.1)?

Odpowiedź

Istnieją dwie wersje procedury usuwania kamienia z ekspresów Odea: 2.1 i 1.0. 
Najpierw należy sprawdzić, która wersja jest odpowiednia dla posiadanego urządzenia. Szczegółową pomoc w tym zakresie można znaleźć w powiązanym artykule „Jak rozpoznać, którą wersję procedury usuwania kamienia zastosować w ekspresie Odea” poniżej

Gdy wskaźnik usuwania kamienia miga, oznacza to, że należy usunąć kamień nagromadzony w urządzeniu. 


Uwaga:
do usuwania kamienia nie wolno używać octu.
 
Kamień należy usuwać za pomocą specjalnego środka Philips/Saeco przeznaczonego do tego celu. Można go kupić w sklepie internetowym firmy Philips (http://shop.philips.com/) lub u lokalnego sprzedawcy.
Procedura usuwania kamienia (wersja 2.1)

Proces usuwania kamienia trwa około 35 minut i składa się z trzech cykli: 1 cyklu usuwania kamienia i 2 cykli płukania. 

Przed rozpoczęciem cyklu usuwania kamienia sprawdź, czy:

 • Tacka ociekowa jest pusta.
 • Masz pod ręką duże naczynie (ok. 1 l) do zebrania wody podczas usuwania kamienia.
 • Ze zbiornika został usunięty dodatkowy filtr wody (INTENZA+). (jeśli ma zastosowanie)
 • Przystawka pannarello/moduł cappuccinatore zostały zdjęte. (jeśli ma zastosowanie) 

Uwaga: po rozpoczęciu procedury usuwania kamienia trzeba ją przeprowadzić do końca. 
Jeśli urządzenie zostanie wyłączone podczas procedury usuwania kamienia, proces zostanie przerwany. Po ponownym włączeniu ekspresu wskaźnik usuwania kamienia będzie świecił światłem ciągłym i korzystanie z urządzenia nie będzie możliwe. Aby ukończyć procedurę usuwania kamienia po przerwie, wykonaj czynności opisane w części: „Przerwano procedurę usuwania kamienia przez wyłączenie ekspresu. Jak kontynuować?” zamieszczonej poniżej (łącze „Powiązane artykuły”). 

Cykl usuwania kamienia:

 1. Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Philips/Saeco. Dopełnij zbiornik świeżą wodą do oznaczenia MAX i włóż go z powrotem do urządzenia.
 2. Umieść naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary oraz pod kranikiem dozownika.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk pary przez około 6 sekund do czasu, gdy wskaźnik usuwania kamienia oraz przycisk pary zaświecą światłem ciągłym. 
  Ważne: W przypadku, gdy wskaźnik temperatury zaświeci światłem ciągłym, najpierw należy odpowietrzyć ekspres. Ustaw pokrętło w pozycji gorącej wody/pary  i poczekaj do czasu, gdy wskaźnik temperatury zacznie migać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk pary  przez około 6 sekund, aby ponownie rozpocząć proces usuwania kamienia.
   
 4. Z kraniku ekspresu zacznie się w regularnych odstępach czasu wylewać woda. Proces zajmie około 10 minut. Poczekaj, aż wskaźnik temperatury zaświeci światłem ciągłym.
  Uwaga: przycisk pary  świeci światłem ciągłym podczas trwania procesu usuwania kamienia.
 5. Gdy wskaźnik temperatury zacznie świecić światłem ciągłym, ustaw przełącznik w położeniu gorącej wody/pary . Woda zacznie się wydobywać z dozownika pary w regularnych odstępach czasu aż do opróżnienia zbiornika. Zajmuje to około 15 minut. Poczekaj, aż wskaźnik temperatury zacznie migać.
 6. Gdy wskaźnik temperatury zacznie migać, a wskaźnik ostrzegawczy zaświeci się, ustaw przełącznik w pozycji .
   
 Pierwszy cykl płukania

 1. Opróżnij pojemniki i ustaw je ponownie. Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Po ponownym włożeniu zbiornika wody wskaźnik ostrzegawczy wyłączy się, a wskaźnik temperatury zaświeci światłem ciągłym.
 2. Ustaw przełącznik w położeniu gorącej wody/pary . Przycisk pary zacznie migać. Uwaga: przycisk pary miga w czasie cykli płukania.
 3. Gdy wskaźnik temperatury zacznie migać, ustaw przełącznik w położeniu .
 4. Z kranika ekspresu zacznie się wydobywać woda. Proces będzie trwał 2–3 minuty.
 5. Gdy wskaźnik temperatury zacznie świecić światłem ciągłym, ustaw przełącznik w położeniu gorącej wody/pary . Woda zacznie się wydobywać z dozownika pary aż do opróżnienia zbiornika. Poczekaj, aż wskaźnik ostrzegawczy  włączy się.
Drugi cykl płukania

 1. Opróżnij pojemniki i ustaw je ponownie. Wskaźnik ostrzegawczy  nadal świeci światłem ciągłym. Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść zbiornik wody z powrotem w urządzeniu. Uwaga: po włożeniu zbiornika wody urządzenie zaczyna dozować ją poprzez dozownik pary.
 2. Po zakończeniu drugiego cyklu płukania wskaźnik usuwania kamienia wyłączy się, a ekspres automatycznie przełączy się w tryb gotowości. Ustaw przełącznik w pozycji .
  Ważne: Jeśli wskaźnik usuwania kamienia i wskaźnik ostrzegawczy świecą po zakończeniu drugiego cyklu płukania: Zbiornik na wodę nie został napełniony do poziomu „MAX” podczas cykli płukania. W tej sytuacji należy wykonać jeszcze jeden cykl płukania. Powtarzaj krok 12 do czasu, gdy wskaźnik usuwania kamienia i wskaźnik ostrzegawczy wyłączą się.  
 3. Wskaźnik temperatury powoli miga, co wskazuje, że ekspres znajduje się w trybie gotowości. Naciśnij przycisk kawy, aby ponownie włączyć urządzenie.
 4. Opłucz tacki ociekowe i włóż je z powrotem.
 5. Zainstaluj z powrotem w urządzeniu przystawkę pannarello/moduł cappuccinatore oraz filtr wody INTENZA+ (jeśli były wcześniej zainstalowane).
 6. Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.
 7. Urządzenie będzie gotowe do parzenia kawy.

 

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?