Pytanie

Jak rozpoznać, którą wersję procedury usuwania kamienia zastosować w ekspresie Odea?

Odpowiedź

Istnieją dwie wersje procedury usuwania kamienia z ekspresów Odea: 2.1 i 1.0.
Ponieważ różnią się one między sobą, należy najpierw sprawdzić, która wersja ma zastosowanie do posiadanego urządzenia. Instrukcje usuwania kamienia w ramach procedur 2.1 i 1.0 można znaleźć poniżej (łącze „Powiązane artykuły”) 

.

Wersja procedury, którą należy zastosować, zależy od:

  • daty produkcji urządzenia;
  • tego, czy urządzenie było serwisowane lub naprawiane w jednym z naszych centrów serwisowych.Wykonaj procedurę usuwania kamienia w wersji 2.1:

  • Jeśli urządzenie zostało wyprodukowane w 49. tygodniu 2012 r. lub później.
  • Jeśli urządzenie zostało wyprodukowane przed 49. tygodniem 2012 r. i było serwisowane lub naprawiane w jednym z naszych centrów serwisowych po 3 grudnia 2012 r. Uwaga: w takim przypadku instrukcje zawarte w oryginalnej instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem nie są już obowiązujące. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiedzi na pytanie „Jak usuwać kamień z ekspresu Odea (usuwanie kamienia w wersji 2.1)?” Wykonaj procedurę usuwania kamienia w wersji 1.0:

  • Jeśli urządzenie zostało wyprodukowane przed 49. tygodniem 2012 r. i nie było serwisowane ani naprawiane w żadnym z naszych centrów serwisowych od 3 grudnia 2012 r.

 

Aby określić datę produkcji: 
sprawdź numer seryjny na etykiecie urządzenia. Numer seryjny można znaleźć na etykiecie po wewnętrznej stronie klapki serwisowej. 

Aby określić rok i tydzień produkcji, sprawdź cztery cyfry następujące po ciągu TW90xxxx lub 90SAxxxx.Oznaczają one datę produkcji.

W tym przykładzie (patrz rysunek etykiety) urządzenie zostało wyprodukowane w 26. tygodniu 2011 r.

  • Dwie pierwsze cyfry po ciągu TW90 — 11 — wskazują rok produkcji: 2011.
  • Kolejne dwie cyfry — 26— wskazują 26. tydzień. Jeśli na etykiecie znajduje się numer TW901249 lub wyższy, należy zawsze zastosować procedurę 2.1.

  • Dwie pierwsze cyfry po ciągu TW90 — 12 — wskazują rok produkcji: 2012.
  • Kolejne dwie cyfry — 49— wskazują 49. tydzień. 

 

 

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?