Pytanie

Jak czyścić ekspres Syntia?

Odpowiedź

Ekspres Syntia należy czyścić w zależności od częstotliwości korzystania z niego, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu. Uważaj, aby woda nie dostała się do żadnych podzespołów elektrycznych. Za każdym razem wyczyść wyświetlacz i przyciski wilgotną szmatką.

Wszystkie zdejmowane części (tackę ociekową, lejek na ziarna kawy, przystawkę pannarello, moduł cappuccinatore) można myć pod bieżącą wodą. Można także użyć płynu do mycia naczyń. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać alkoholu, rozpuszczalników ani środków ściernych. Uwaga: żadnej z wymienionych powyżej części nie wolno myć w zmywarce.

Regularnie czyść wnętrze ekspresu Syntia wilgotną szmatką. Za pomocą szczoteczki usuń pozostałości i osady zmielonej kawy z komory na zmieloną kawę. Nie zapomnij wyczyścić obszaru za modułem parzenia, gdzie znajduje się kanał odprowadzający nadmiar wody.

Szuflada na fusy kawowe:
opróżniaj i czyść szufladę codziennie, gdy urządzenie jest włączone. Urządzenie wykrywa opróżnienie szuflady i resetuje sygnał jej zapełnienia tylko wówczas, gdy jest włączone. Inne czynności konserwacyjne należy wykonywać po wyłączeniu urządzenia i odłączeniu go od zasilania. Zbiornik wody i tacka ociekowa:

opróżniaj i czyść zbiornik oraz tackę codziennie. Wyjmij niewielki biały filtr ze zbiornika wody i umyj go świeżą wodą. Włóż filtr z powrotem do jego obudowy, delikatnie go naciskając i przekręcając.

Tackę ociekową można wysunąć od przodu urządzenia. Opróżniaj i czyść tackę ociekową codziennie i za każdym
razem po ukazaniu się na pokrywce wskaźnika jej zapełnienia. Wyczyść obszar pod urządzeniem, gdzie znajduje się tacka ociekowa.Czyszczenie kranika dozownika:

kranika nie można zdjąć z urządzenia. Można go czyścić, płucząc w gorącej wodzie.

Kranik można wypłukać, parząc kawę bez zapełniania pojemnika na zmieloną kawę. W ten sposób z urządzenia wydostaje się przez kranik tylko pewna ilość wody, nie kawa.

Jeśli otwory dozownika wymagają dodatkowego czyszczenia, użyj wycioru do fajki, a następnie przepłucz kranik gorącą wodą.Przystawka pannarello (dozownik gorącej wody/pary):

ze względów higienicznych i w celu zapewnienia idealnej konsystencji spienionego mleka należy czyścić zewnętrzną część przystawki pannarello codziennie lub po każdym użyciu. Wyjmij zewnętrzną część przystawki pannarello i umyj ją pod bieżącą wodą.

Myj ją dokładnie co tydzień. Aby to zrobić, należy zdemontować przystawkę pannarello. Wyjmij zewnętrzną i górną część przystawki pannarello i umyj je pod bieżącą wodą. Wyczyść wilgotną szmatką dozownik gorącej wody/pary, aby usunąć pozostałości mleka.Komora na zmieloną kawę:

jeśli często korzystasz ze zmielonej kawy, czyść komorę co tydzień. Za pomocą szczoteczki usuń pozostałości i osady kawy. Nie wlewaj żadnych płynów do lejka na ziarna kawy ani do komory na zmieloną kawę.Lejek na ziarna kawy:

Niektóre rodzaje kawy mielonej mogą blokować lejek kawy wewnątrz urządzenia. Aby zapobiec zatkaniu lejka kawy, należy czyścić go raz w tygodniu. Aby dotrzeć do lejka kawy, należy zdjąć moduł parzenia i wyczyścić lejek kawy trzonkiem łyżeczki. Położenie lejka kawy — patrz ilustracja poniżej. Moduł parzenia:

moduł należy czyścić za każdym napełnieniem lejka na ziarna kawy, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
Przed wyjęciem modułu parzenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
Wypłucz moduł w letniej wodzie i ostrożnie wyczyść górny filtr. Oczyść również wnętrze urządzenia miękką, wilgotną ściereczką. 

Uwaga: nie używaj do czyszczenia modułu parzenia żadnych środków czyszczących ani mydła.
Podczas płukania modułu spłukaniu ulega część smaru. Jeśli moduł jest często czyszczony, należy go również często smarować. 

Na poniższym filmie widać, które części modułu parzenia należy płukać i smarować ze szczególną ostrożnością. 

  

 

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?