Vraag

Hoe kan ik een verbinding tussen mijn TV en mijn thuisnetwerk maken?

Antwoord

U hebt een compatibele draadloze router nodig om uw TV te kunnen verbinden met uw draadloze thuisnetwerk. Uw TV heeft ingebouwde Wi-Fi en u hebt geen extra draadloze USB-adapter nodig om uw TV te verbinden met uw draadloze thuisnetwerk.

 1. Zorg ervoor dat uw draadloze router is ingeschakeld en dat de functie voor draadloze netwerken is ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw router.
 2. Schakel uw TV in.
 3. Druk op de afstandsbediening op de knop om naar het hoofdmenu te gaan.
 4. Gebruik de cursortoetsen om [Setup] te selecteren en bevestig uw keuze door op de knop 'OK' te drukken.  
   
   
   
 5. Selecteer [Connect to network] (Verbinden met netwerk) en druk op 'OK'.  
   
   
   
 6. Selecteer [Connect] (Aansluiten) en druk op de knop ‘OK’.  
   
   
   
 7. Selecteer [Wireless] (Draadloos) en druk op de knop ‘OK’.  
   
   
   
 8. Controleer of uw router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt.  
   
  1. Als u een apparaat met WPS (Wi-Fi Protected Setup) in uw routernetwerk hebt:
    
   1. Selecteer [WPS] en druk op de knop 'OK'.  
     
     
     
   2. Druk op de knop 'WPS' op uw router. Keer binnen 2 minuten terug naar de TV, selecteer [Connect] (Aansluiten) en druk op de knop 'OK'.  
     
     
     
   3. Wacht een ogenblik; het kan even duren voordat uw TV verbinding maakt met uw thuisnetwerk.  
     
     
     
   4. Zodra de TV is verbonden met uw thuisnetwerk, drukt u op 'OK' om verder te gaan naar stap 9.
     
     
     
  2. Als u een apparaat zonder WPS in uw routernetwerk hebt: 
    
   1. Selecteer [Scan] (Zoeken) en druk op de knop 'OK' om door te gaan.  
     
     
     
   2. De router wordt weergegeven met een bepaalde naam (SSID). Wanneer u naar een netwerk zoekt, ziet u mogelijk meerdere namen. Deze kunnen van uw eigen router zijn of van routers in naburige huizen of appartementen. Selecteer uw eigen router in de lijst en druk dan op de knop 'OK'.
     
    OPMERKING: de weergegeven netwerknaam varieert, afhankelijk van uw router.  
     
     
     
   3. Als uw router geen WPS (Wi-Fi Protected Setup) heeft, selecteert u [Standard] (Normaal) en drukt u op 'OK'.  

     
     
   4. U moet mogelijk het wachtwoord invoeren dat u voor uw router hebt ingesteld (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw router).
     
    OPMERKING: als u verbinding hebt gemaakt met een onbeveiligd netwerk, gaat de installatie verder met stap 9.
     
    Controleer welk van de volgende berichten wordt weergegeven op de TV wanneer u wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren: 
     
    • "This wireless network is secured. Enter the WEP (hex) encryption key" (Dit draadloze netwerk is beveiligd.\nVoer de WEP-coderingscode 1 in met een hexadecimale indeling (HEX).)
      
     OPMERKING: u moet een wachtwoord van 10 of 26 hexadecimale tekens invoeren. De hexadecimale tekens zijn de cijfers van 0 tot en met 9 en de letters A tot en met F (alleen hoofdletters).
      
     Als uw wachtwoord een lengte van 5 of 13 tekens heeft en/of uit andere tekens bestaat dan hierboven genoemd, neemt u contact op met uw internetserviceprovider (ISP) en vraagt u uw ISP het wachtwoord dat u hebt om te zetten in een hexadecimale vorm.
      
     Er zijn ook websites waarop u WEP-sleutels kunt omzetten van ASCII-indeling naar hexadecimale vorm maar mogelijk werkt deze methode niet omdat niet alle routerfabrikanten hetzelfde conversiealgoritme gebruiken.  
      
    • "This wireless network is secured. Enter the WPA / WPA2 encryption key" (Dit draadloze netwerk is beveiligd.\nVoer de WPA/WPA2-coderingscode in).
     OPMERKING: voor dit soort codering mogen alle tekens worden gebruikt. Houd er rekening mee dat het wachtwoord hoofdlettergevoelig is.  
      
   5. Selecteer [Enter key] (Enter) en druk op de knop 'OK'.
     
    OPMERKING: u hoeft de coderingssleutel slechts eenmaal in te voeren; uw TV zal de ingevoerde sleutel opslaan.  
     
     
     
   6. Gebruik het toetsenbord op het scherm om de coderingssleutel in te voeren. Zodra u de coderingssleutel hebt ingevoerd, selecteert u [Done] (Gereed) en drukt u op de knop 'OK' om te bevestigen.
     
    OPMERKING: de coderingssleutel wordt ingesteld op de router. U moet het IP-adres van uw router invoeren in de webbrowser om toegang tot de configuratiepagina voor de router te krijgen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw router.  
     
     
     
   7. Wanneer de coderingssleutel is geaccepteerd, selecteert u [Next] (Volgende) en drukt u op de knop 'OK'.  
     
     
     
   8. Wacht een ogenblik; het kan even duren voordat uw TV verbinding maakt met uw thuisnetwerk.  
     
     
     
   9. Druk op de knop 'OK' zodra de TV is verbonden met uw thuisnetwerk.  
     
     
     
 9. In het volgende scherm wordt de PC-netwerkfunctie weergegeven. Druk op de knop 'OK' om de installatie te voltooien.  
   

   
 10. De volgende schermen helpen u bij de installatie van de USB harde schijf. Volg alle instructies op het scherm om het formatteren te voltooien.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?