Vraag

Afspeelapparaten aansluiten zodat u deze kunt afspelen via 'S-VIDEO'?

Antwoord

Haal het netsnoer van de televisie en het afspeelapparaat uit het stopcontact voordat u iets aansluit.
  1. Sluit het ene uiteinde van de 'S-VIDEO'-kabel aan op de 'S-VHS'-uitgang van het afspeelapparaat en het andere uiteinde op de 'S-VIDEO'-ingang van de televisie.
  2. Gebruik een mini-aansluiting naar cinch-audiokabel om de 'AUDIO L'- en 'R'-uitgangen van het afspeelapparaat aan te sluiten op de 'AV IN'-ingangen van de televisie.
  3. Druk op de knop 'AV' om het menu SOURCE (BRON) te openen en selecteer met de cursor omlaag de optie AV/SVHS. Druk op de cursor naar rechts om de optie in te schakelen.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?