Vraag

Radiozenders beluisteren tijdens het overschakelen naar de PC-modus of geen radiozenders weergegeven.

Antwoord

Druk in de PC-modus op de knop 'MENU'. Druk vervolgens op de cursor omhoog/omlaag om AUDIO SELECTION (AUDIOKEUZE) te selecteren en druk op de cursor naar rechts. Als de status PC of TV wordt weergegeven, moet u de status instellen op FM RADIO (FM-RADIO) om de radiozenders in te schakelen.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?