Vraag

Stappen voor de handmatige installatie van radiozenders.

Antwoord

  1. Druk op de knop 'MENU'. Druk vervolgens op de cursor omhoog/omlaag om INSTALL (INSTALLATIE) te selecteren en druk op de cursor naar rechts.
  2. Druk op de cursor omhoog/omlaag om MANUAL STORE (HANDMATIG) te selecteren en druk op de cursor naar rechts om het handmatig zoeken te starten. Het zoeken wordt gestopt zodra een zendsignaal wordt gevonden.
  3. Druk op de cursor omhoog/omlaag om PROGRAM NO. (PROGAMNR.) te selecteren en voer het gewenste FM-zendernummer in.
  4. Druk op de cursor omhoog/omlaag om STORE (VASTLEGGEN) te selecteren en druk op de cursor naar rechts om de afgestemde zender op te slaan. Herhaal deze procedure (stap 2 tot en met 4) als u opnieuw handmatig zenders wilt zoeken.
  5. Druk op de knop 'i+' om het menu te verlaten.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?