Vraag

De screensaver instellen in de FM-radiomodus?

Antwoord

Druk in het radiomenu op de cursor omhoog/omlaag om FEATURES (DIVERSEN) te selecteren en druk op de cursor naar rechts. Druk op de cursor omhoog/omlaag om SCREENSAVER te selecteren en druk op de cursor naar rechts om de status te wijzigen in ON (AAN). Druk op de knop 'i+' om het menu te verlaten.
 
Opmerking: de screensaver werkt alleen als het geluid niet gedempt is. (symbool: een luidspreker met een kruis erdoor).

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?