Vraag

Het volumeniveau verschilt per programma of wisselt tussen reclameboodschappen en het programma dat u bekijkt. (AVL (Max.Volume) is niet actief.)

Antwoord

Zet AVL (MAX. VOLUME) op ON (AAN):
  1. Druk op de knop 'MENU', druk op de cursor omlaag om SOUND (GELUID) te selecteren en druk op de cursor naar rechts.
  2. Ga naar AVL (MAX. VOLUME) om de status van AVL op ON (AAN) te zetten.
  3. Ga naar STORE (VASTLEGGEN) en druk op de cursor naar rechts om de instellingen op te slaan. Nu is er minder volumeverschil tijdens reclameboodschappen of wanneer een andere zender wordt gekozen.
  4. Druk op de knop 'i+' om het menu te verlaten.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?