Vraag

Een teletekstpagina vergroten?

Antwoord

Wanneer u de tekst te klein vindt en deze wilt vergroten. Als u de pagina wilt vergroten, drukt u op de cursor omhoog of omlaag om het bovenste of onderste gedeelte van de pagina weer te geven. Druk vervolgens op de cursor om weer over te schakelen naar de normale grootte.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?