Vraag

Waarom schakelt mijn apparaat automatisch over naar de stand-bymodus?

Antwoord

Het apparaat is ontworpen met een mechanisme om automatisch de stand-bymodus in te schakelen om oververhitting en mogelijke schade daardoor te voorkomen.

Als het apparaat automatisch naar de stand-bymodus overschakelt, laat u uw apparaat ongeveer 15 minuten afkoelen voordat u het weer inschakelt.

Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is voor uw apparaat:

  • Zet het apparaat niet dicht bij een muur. Plaats uw apparaat op ongeveer een voetstap afstand van de muur.
  • Zet het apparaat niet naast een ander elektronisch apparaat. Het elektronische apparaat kan warmte afgeven tijdens gebruik, waardoor de ventilatie van uw apparaat wordt beïnvloed.

Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met Philips Consumer Care (Ondersteuningspagina van Philips) voor hulp.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?