Pytanie

Jak czyścić zestaw?

Odpowiedź

Czyść zestaw z brudu, kurzu i przycków palców miękką, suchą ściereczką. Nie stosuj żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub materiały ścierne, gdyż mogą one powodować uszkodzenie urządzenia.

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?