Fråga

Hur kan jag rengöra enheten?

Svar

Använd en mjuk, torr trasa till att rengöra enheten från fingeravtryck, damm och smuts. Använd inte några rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipande rengöringsmedel eftersom de kan skada höljet.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?