Vraag

Voorkeurzenders instellen op de tuner

Antwoord

Automatisch programmeren van radiozenders

  1. Selecteer met TUNER de tunermodus.

  2. Houd PROGRAM ingedrukt tot "AUTO" wordt weergegeven.

  3. Alle beschikbare radiozenders die een sterk genoeg signaal hebben, worden automatisch opgeslagen.

  4. Wilt u stoppen met het automatisch programmeren van radiozenders, druk dan op PROGRAM of  op het systeem.

 

Handmatig programmeren van radiozenders

  1. Selecteer met TUNER de tunermodus.

  2. Stem af op de gewenste radiozender.

  3. Druk op PROGRAM om de radiozender op te slaan.

  4. Herhaal de stap 2 en 3 als u nog andere radiozenders wilt opslaan.

  5. U kunt de modus voor het handmatig programmeren van radiozenders uitschakelen door op  op het systeem te drukken.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?