Vraag

De tracks programmeren

Antwoord

  1. Plaats de gewenste discs in de disclade.

  2. Druk op CD/DISC 1/2/3 (of CD 1/2/3 op de afstandsbediening) om een disc te selecteren.

  3. Druk in de stopmodus op PROGRAM/PROG om het programmeren te starten.

  4. Druk herhaaldelijk op  of  om de gewenste track te selecteren.

    • Druk in het geval van MP3-discs op ALBUM -/+ en TITLE -/+ om het album en de titel te selecteren die u wilt programmeren.
  5. Druk op PROGRAM/PROG om de track op te slaan.

  6. Herhaal stap 4-5 voor het programmeren van andere tracks.

Als u het programmeren wilt beëindigen, drukt u één keer op STOP.

Als u het programma wilt afspelen, drukt u op PLAY/PAUSE.

U kunt het programma bekijken door het afspelen te beëindigen en herhaaldelijk op of te drukken.

U kunt het bekijken beëindigen door op STOP te drukken.

 

 

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?