Vraag

De televisie reageert op de TV-knoppen, maar niet op de afstandsbediening.

Antwoord

  • De afstandsbediening kan slecht functioneren als de batterij bijna leeg is.
  • De ontvanger (LED) op de TV knippert niet als u op de knoppen van de afstandsbediening drukt.

Controleer de afstandsbediening als u bovenstaande problemen ervaart.

  1. Controleer of de batterij van de afstandsbediening volgens de tekening is geplaatst en of het plastic omhulsel is verwijderd (alleen bij een nieuwe afstandsbediening).


  2. Test willekeurig andere functies van de afstandsbediening. Als de TV nog steeds niet reageert, is de batterij van de afstandsbediening mogelijk bijna leeg. Vervang de batterij.
  3. Test willekeurig andere functies van de afstandsbediening als u de batterij hebt vervangen. Als de TV nog steeds niet reageert, bedient u de TV met de knoppen aan de boven- of zijkant van de TV. Als de TV reageert op het indrukken van deze knoppen, is de afstandsbediening mogelijk defect en dient deze te worden vervangen.

Neem contact op met uw lokale Philips Consumer Care Centre voor ondersteuning. Schrijf het serienummer op dat u aan de achterkant van de TV kunt vinden, zoals aangegeven op de tekening.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?