คำถาม

เราไม่สามารถหาเพลงที่เราโอนย้ายเข้ามาในเครื่องเล่นโกเกียร์

คำตอบ

  • เครื่องเล่นไม่สามารถเล่นเพลง WMA หรือ DRM ที่ป้องกันการก๊อปปี้ไว้ ซึ่งถูกโหลดมาจากอินเตอร์เน็ต
  • เพลงอาจอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่เครื่องเล่นไม่สามารถเล่นได้ เครื่องสามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์ MP3, WMA และ WAV เท่านั้น
  • ไฟล์เสียงอาจเสีย ให้พยายามเล่นไฟล์เสียงในเครื่องพีซีก่อน ถ้ายังไม่เล่นให้ทำการแปลงไฟล์อีกครั้ง
  • จำนวนเพลงต่อแฟ้มข้อมูลสูงสุดไม่เกิน 50 เพลง สำหรับเครื่องเล่นนี้ กรุณาสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่และใส่เพลงที่เกินบางเพลงในแฟ้มนั้น หมายเหตุ: กฎ 50 เพลงต่อหนึ่งแฟ้มข้อมูลใช้ไม่ได้กับจำนวนเพลงในรูตไดเรคทอรี่
  • เครื่องเล่นสามารถรองรับได้สูงสุด 450 เพลง
  • เพลงบางเพลงอาจอยู่ในรูปแบบหรืออัตราความเร็วข้อมูลที่เครื่องเล่นโกเกียร์ไม่สามารถเล่นได้ เช่น AAC หรือไฟล์ที่มีอัตราความเร็วข้อมูลหลายค่า อาจถูกข้ามโดยเครื่องเล่น (สำหรับไฟล์ MP3 เครื่องเล่นโกเกียร์สามารถเล่นที่ความเร็ว 32 – 320 กิโลบิตต่อวินาที และสำหรับ WMA ที่ 5-192kbps อัตราถี่เสียงกระจายระหว่าง 8.0 กิโลเฮิร์ตถึง 44.1 กิโลเฮิร์ต

ในเอกสารนี้มีคำตอบสำหรับคำถามของคุณหรือไม่

มี ไม่มี ลองใหม่

ความเห็นของคุณจะนำมาใช้ในการปรับปรุงคำถามที่พบบ่อยเท่านั้น หากคุณต้องการติดต่อตัวแทนของ Philips โปรดใช้ตัวเลือกการติดต่อในหน้าฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์