คำถาม

เราจะเปิด/ปิดเครื่องเล่นเพลงโกเกียร์ได้อย่างไร?

คำตอบ

ในการใช้เป็นครั้งแรก ต้องแน่ใจว่าคุณใช้แบตเตอรี่ใหม่เอี่ยมใส่เข้าไปในเครื่อง กดปุ่ม  ค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะแสดงคำว่าฟิลลิป ในการปิดเครื่องให้กดปุ่ม  ค้างไว้จนกว่าข้อความหน้าจอจะดับ.

ในเอกสารนี้มีคำตอบสำหรับคำถามของคุณหรือไม่

มี ไม่มี ลองใหม่

ความเห็นของคุณจะนำมาใช้ในการปรับปรุงคำถามที่พบบ่อยเท่านั้น หากคุณต้องการติดต่อตัวแทนของ Philips โปรดใช้ตัวเลือกการติดต่อในหน้าฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์