คำถาม

เราจะก๊อปปี้เพลงจากแผ่นวีดีไปไว้ที่เครื่องเล่นโกเกียร์ได้อย่างไร?

คำตอบ

ให้ใช้โปรแกรมการทำงานที่มีขายทั่วไป เช่น Musicmatch jukebox หรือ Windows Media Player เพื่อสั่งให้แปลงเพลงบนซีดีของคุณเป็นไฟล์ MP3 และ WMA จากนั้นก๊อปปี้ไปที่ไฟล์ในเครื่องเล่นโกเกียร์ผ่านหน้าจอ Windows Explorer

ในเอกสารนี้มีคำตอบสำหรับคำถามของคุณหรือไม่

มี ไม่มี ลองใหม่

ความเห็นของคุณจะนำมาใช้ในการปรับปรุงคำถามที่พบบ่อยเท่านั้น หากคุณต้องการติดต่อตัวแทนของ Philips โปรดใช้ตัวเลือกการติดต่อในหน้าฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์