Fråga

Kan jag ta emot ett till Skype-samtal när jag redan ringer med Skype?

Svar

Nej, du kan inte ta emot ett till Skype-samtal. I det här fallet hör den som ringer en upptagetton.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?