Fråga

Är nummerpresentationstjänsten (CLI) tillgänglig med SKYPE IN?

Svar

Ja, om du prenumererar på SKYPE IN (betaltjänst) har du tillgång till CLI-tjänsten.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?