Fråga

Vad är SKYPE IN?

Svar

SKYPE IN är en tjänst som tillhandahålls av SKYPE. Den ger dig ett eget telefonnummer så att personer som inte ringer med VOIP (från fasta linjer eller mobiltelefoner) kan ringa dig.

Tjänsten är inte gratis. Mer information om villkoren finns på www.skype.com.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?