Fråga

Vad innebär VOIP?

Svar

VOIP (Voice Over Internet Protocol) innebär att röstkommunikation överförs via internet, och inte som brukligt via det allmänna telenätet (PSTN).

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?