Vraag

De nummers programmeren

Antwoord

  1. Plaats de gewenste discs in de discladen.

  2. Druk op de knop DISC om de disclade te selecteren.

  3. Druk terwijl de speler stilstaat op PROGRAM om de programmeermodus te openen.

  4. Gebruik de cijfertoetsen (0-9) om de nummers in de gewenste volgorde in te voeren.

  5. Druk op OK om het nummer op te slaan.

  6. Herhaal stap 3 t/m 5 om andere tracks op te slaan.

Druk op om het programma af te spelen.

Druk eenmaal op  om het afspelen te stoppen.

Druk nogmaals op  om de programmeermodus af te sluiten.

 

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?