Vraag

De timer instellen

Antwoord

  1. Houd TIMER langer dan 2 seconden ingedrukt, ongeacht de modus van apparaat.

  2. Selecteer als geluidsbron( CD , TapeTuner enz.).

  3. Druk op TIMER om de gewenste bron te bevestigen.

  4. Druk op  om de tijd in te stellen.

  5. Druk op TIMER om te bevestigen.

  6. Herhaal stap 4 en 5 om de minuten in te stellen.

Als u de timermodus wilt inschakelen, druk dan in de stand-bymodus of tijdens het afspelen eenmaal op TIMER . Op het scherm wordt Timer of  weergegeven.

Als u de timermodus wilt uitschakelen, druk dan nogmaals op TIMER. Timer of verdwijnt van het scherm.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?