Vraag

Radiozenders programmeren

Antwoord

Automatisch programmeren

  1. Druk een of meerdere keren op STOP/BAND (op het apparaat) of op TUNER (op de afstandsbediening) om de golfband te selecteren.

  2. Druk op PRESET (  /  op de afstandsbediening) om het nummer te selecteren vanaf waar u wilt beginnen met programmeren.

  3. Houd PROGRAM langer dan 2 seconden ingedrukt, om het programmeren in te schakelen. 

Handmatig programmeren

  1. Stem af op de gewenste zender.

  2. Druk op PROG om het programmeren in te schakelen.

  3. Druk op PRESET om een nummer voor dit station te selecteren.

  4. Druk nogmaals op PROG om de instelling te bevestigen.

  5. Herhaal stap 1 tot en met 4 om andere zenders op te slaan.

Wilt u de voorkeuzezenders beluisteren, druk dan op voorkeuze ( / op de afstandsbediening)totdat de gewenste voorkeuzezender wordt weergegeven.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?