Fråga

Försvinner alla data som lagrats i telefonen vid ett strömavbrott?

Svar

Nej, det gör de inte. De data som lagrats i telefonen, t.ex. telefonboksposterna, raderas inte vid ett strömavbrott eller när du kopplar ur basenheten eller byter ut batterierna.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?