Fråga

Kan handenheten lämnas på basstationen hela tiden?

Svar

Ja, varken batterierna eller telefonen tar skada av det.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?