Vraag

Muziek van de computer naar de speler downloaden

Antwoord

Muziek overbrengen vanuit Windows Media Player 10:

 1. Sluit de speler met de meegeleverde USB-kabel aan op de PC. Opmerking: zodra het apparaat is aangesloten op de computer, kunt u niet meer afspelen en niet meer naar de radio luisteren.
 2. Start de versie van Windows Media Player 10 die op uw computer is geïnstalleerd.
 3. Klik op Synchroniseren.
 4. In de keuzelijst van het venster Te kopiëren items klikt u op de afspeellijst, de categorie of het item dat u wilt kopiëren.  
 5. Schakel de selectievakjes in van de bestanden die u wilt kopiëren.
 6. In de keuzelijst van het deelvenster Items op apparaat klikt u op Philips SA4xxx als bestemming voor het kopiëren van bestanden.
 7. Klik op de knop Synchronisatie starten.
 8. Het apparaat controleert of er genoeg ruimte beschikbaar is om de geselecteerde bestanden te kopiëren. Als er genoeg ruimte is, worden de bestanden indien nodig gecomprimeerd en naar het draagbare apparaat gekopieerd.
 9. Herhaal de stappen 2 t/m 5 voor andere items die u naar het draagbare apparaat wilt kopiëren.
 10. Sluit Windows Media Player als het kopiëren is voltooid.
 11. Koppel de speler los van de computer. U kunt nu naar de muziek op de speler luisteren.

Muziek overbrengen vanuit Windows Verkenner:

 1. Sluit de speler met de meegeleverde USB-kabel aan op de PC.
 2. Start Windows Verkenner.
 3. Sleep de muziekbestanden naar de map Media van uw speler. Deze muziekbestanden bevinden zich in Windows Verkenner onder de naam Philips SA40xx.
 4. Wanneer de overdracht is voltooid, koppelt u de speler los van de computer om ook onderweg van uw muziek te genieten.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?