Vraag

Waarom hoor ik geen geluid als ik op de afspeelknop op de speler druk?

Antwoord

 • Mogelijk is de batterij leeg. Plaats een nieuwe batterij voordat u de speler gaat gebruiken.
 • Controleer of de stekker van de hoofdtelefoon volledig in de hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat is geduwd.
 • Houd de knop  lang genoeg ingedrukt om het display op te laten lichten.
 • Controleer of het volume op een hoorbaar niveau is ingesteld. Zet het geluid harder met de knop VOLUME +.
 • Als de speler in de pauzestand staat, drukt u op de knop  om het afspelen te hervatten.
 • Voer een zachte reset uit door de batterij opnieuw te plaatsen.
 • Als dat niet werkt, herstel uw speler dan als volgt:
  1. Start de Philips Device Manager op uw PC via Start->Programma's->Philips Device Manager->Philips Device Manager en klik op het tabblad Repair (Repareren).
  2. Houd de knop ingedrukt terwijl u het apparaat aansluit op de PC.
  3. Houd de toets ingedrukt totdat de Philips Device Manager de herstelstand van uw speler herkent.
  4. Klik op de knop Repair (Repareren) en volg de instructies van de Device Manager.
  5. Koppel de speler los van uw PC en start de speler opnieuw op nadat deze is hersteld.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?