Vraag

Hoe herstel ik de fabrieksinstellingen van mijn speler?

Antwoord

  1. Start de Philips Device Manager op uw PC via Start->Programma's->Philips Device Manager->Philips Device Manager en klik op het tabblad Repair (Repareren).
  2. Koppel het apparaat los van uw PC en schakel het apparaat uit.
  3. Houd de knop ingedrukt terwijl u het apparaat aansluit op de PC.
    Opmerking: wanneer u het apparaat voor de eerste keer aansluit op uw PC in de herstelstand, wordt er een wizard Hardware weergegeven om de software te installeren. Selecteer "De software automatisch installeren" en klik dan op Volgende. Tijdens de installatie verschijnt er een waarschuwing met "De software die u voor deze hardware installeert voldoet niet aan de eisen van de Windows Logo-test". Selecteer "Toch doorgaan" en klik op Voltooien om de installatie te voltooien. Deze installatie heeft geen invloed op uw PC. (De installatie wordt eenmalig uitgevoerd wanneer u uw speler voor de eerste keer herstelt.)

    Als u de wizard Hardware hebt geannuleerd zonder de software te installeren, treedt er de eerst volgende keer dat u verbinding probeert te maken mogelijk een detectieprobleem op met Device Manager. Los het probleem op door de patch uit te voeren in de bijlage van "De PC herkent mijn speler niet" in de veelgestelde vragen. Herhaal nogmaals de stappen 1 - 3 van de veelgestelde vragen.
  4. Houd de toets ingedrukt totdat de Philips Device Manager de herstelstand van uw speler herkent.
  5. Klik op OK en koppel de speler los van de PC nadat de speler is hersteld.
  6. De speler is weer klaar voor gebruik nadat u deze opnieuw hebt opgestart.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?