Vraag

Hoe kan ik de nieuwste firmware op mijn speler installeren?

Antwoord

  1. Controleer de versie van de firmware door in het hoofdmenu van uw speler de optie SETTINGS (Instellingen) te selecteren. Ga dan naar de optie Information (Informatie) en selecteer de versie van de firmware. Als uw firmwareversie overeenkomt met de nieuwste versie op de ondersteuningswebsite http://www.philips.com/support hoeft u de firmware NIET bij te werken. Als dit niet het geval is, volgt u de onderstaande stappen.
  2. Sluit de speler aan op de PC.
  3. Start de Philips Device Manager op uw PC via Start->Programma's->Philips Device Manager->Philips Device Manager. Als u dit programma nog niet hebt geïnstalleerd, doe dit dan nu vanaf de meegeleverde CD of download het vanaf www.philips.nl/support.
  4. Controleer of alle andere toepassingen die met het apparaat communiceren, zoals de Philips Plug-in, Windows Media Player of Windows Verkenner, zijn gesloten. Device Manager herkent het apparaat anders niet.
  5. Zorg dat u verbinding hebt met internet.
  6. De Philips Device Manager detecteert de verbinding van de speler. De toepassing controleert automatisch of er op internet updates beschikbaar zijn en vraagt de gebruiker de bijgewerkte firmware te downloaden. Klik op YES (Ja) om het downloaden te starten. (Probeer tijdens het upgradeproces de speler niet te verwijderen. Daardoor kan de firmware beschadigd raken!)

  7. Er verschijnt een statusbalk waarop de voortgang van het downloaden van de firmware wordt aangegeven. Zodra het downloaden is voltooid, wordt u gevraagd de update op de speler te installeren. Klik op YES (JA) als u de update wilt installeren.
  8. In de toepassing wordt de updatestatus weergegeven. Klik aan het eind op OK om de update te voltooien. (Probeer tijdens het upgradeproces de speler niet te verwijderen. Daardoor kan de firmware beschadigd raken!)
  9. Volg de instructies op het scherm om de upgrade van de firmware te voltooien.
  10. Device Manager wordt automatisch gesloten zodra een bericht meldt dat het herstel met succes werd voltooid. Sluit alle geopende toepassingen en koppel vervolgens de speler los.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?