Fråga

Jag skulle vilja ringa ett samtal via det fasta nätet, men när jag trycker in den gröna samtalsknappen får jag ingen kopplingston. Hur löser jag problemet?

Svar

Kontrollera att du:

  • har använt anslutningskabeln som levererades med VOIP-telefonen. Det är absolut nödvändigt att du använder PHILIPS originalanslutningskabel även om den ser likadan ut som den vanliga anslutningskabeln som du använde med din förra telefon.

 

  • har anslutit rätt nätadapter (som levererades i förpackningen) till den medföljande anslutningskabeln. Det kan ha funnits flera nätadaptrar i förpackningen, eftersom den här produkten marknadsförs i flera länder. Använd den nätadapter som är avsedd för ditt land och anslut anslutningskabeln med adaptern till nätverksuttaget.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?