Fråga

Vilken räckvidd har produkten?

Svar

Räckvidden är 300 meter utomhus och 50 meter inomhus.


Varning! Räckvidden som anges gäller under idealiska förhållanden, dvs. när det inte finns några hinder mellan basstationen och handenheten.


Räckvidden för sladdlösa DECT-telefoner beror på:

  • Miljön där basstationen är placerad.
  • Tjocka väggar, fönsterkarmar av metall etc. i närheten av basstationen minskar telefonens räckvidd.
  • Förekomsten av hinder mellan basstationen och handenheten.

När handenheten används exempelvis i trädgården med basstationen inomhus kan husets yttervägg göra att räckvidden blir mindre.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?