Vraag

Ik heb een adapter/kaart in de CI-sleuf (Common Interface) geplaatst en vervolgens de TV ingeschakeld, maar deze werkt niet.

Antwoord

Mogelijk hebt u de adapter/kaart verkeerd in de sleuf geplaatst. Als de adapter/kaart niet op juiste wijze wordt geplaatst, wordt het item 'Conditional Access Module' (Voorwaardelijke toegangsmodule) niet weergegeven op het scherm.

Volg de stappen voor het op de juiste manier plaatsen van de CAM-module.

  1. Druk op de knop 'DIGITAL/MENU' om de TV in de digitale modus te zetten.
  2. Druk op de cursor omhoog/omlaag om 'ACCESS RESTRICTIONS' (TOEGANGSBEPERKINGEN) te selecteren. Druk op de cursor naar rechts en beweeg uw cursor naar beneden naar 'CONDITONAL ACCESS MODULE' (VOORWAARDELIJKE TOEGANGSMODULE).

                
  3. Druk op de cursor naar rechts en druk op de knop 'OK' om het CI-menu te openen.


  4. Als de CAM-module werkt, kunt u het submenu openen dat door de CAM-module is gegenereerd.
    Opmerking: als het laatste item, 'Conditional Access Module' (Voorwaardelijke toegangsmodule) niet wordt weergegeven, is uw adapter/kaart niet op de juiste wijze geplaatst. Schakel de TV uit en probeer het opnieuw.


BELANGRIJK:
schakel altijd de TV uit voordat u de module plaatst of verwijdert.
De functies die op het scherm worden weergegeven, zijn afhankelijk van de inhoud van de geselecteerde Conditional Access Module (Voorwaardelijke toegangsmodule) in uw land. Raadpleeg de bij de module meegeleverde instructies of neem contact op met het plaatselijke verkooppunt voor ondersteuning.
Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?