Fråga

Är min Philips DECT-telefon GAP-kompatibel?

Svar

Ja, den här produkten är GAP-kompatibel.

GAP (Generic Access Profile) är ett protokoll som gör att valfri DECT-enhet (handenhet, headset) kan registreras till valfri DECT-basstation (eller ADSL-box). Båda enheterna måste ha GAP-funktion.

GAP-protokollet garanterar endast att de grundläggande telefonfunktionerna kan utföras: ringa och ta emot samtal.

Avancerade inställningar som snabbtelefon, nummerpresentation, inställning av datum och tid och åtkomst till telefonsvarare kan i de flesta fall inte användas.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?