Fråga

Kan jag använda en bärbar hårddisk som källa för TV:n?

Svar

Bara om den bärbara hårddisken är en USB-masslagringsenhet. Anslut den med en USB-kabel.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?