Fråga

Hur kan jag kontrollera att CA-modulen (Conditional Access Module) är isatt på rätt sätt och kan identifieras av TV:n?

Svar

I vissa länder kan digital-TV-leverantören tillhandahålla en CA-modul och ett Smart Card för att avkoda kodade digital-TV-kanaler.

  1. Stäng av TV:n innan du sätter i CA-modulen.
  2. Sätt i CA-modulen åt rätt håll och så långt det går i Common Interface-facket.
  3. Sätt på TV:n.
  4. Se TV-meny, Egenskaper, Common Interface för att visa Common Interface-tillämpningar som definierats av leverantören av Common Interface-modulen.

Kontakta leverantören av CA-modulen om du får problem.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?