Fråga

Behöver jag en specialantenn för att ta emot marksänd digital-TV?

Svar

Marksänd digital-TV använder normal antennteknik. Beroende på antennens skick eller lokala omständigheter behöver du inte installera någon specialantenn.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?